ดูดพิษหายแน่ ฉีดยาหายชัวร์ – [Noise] Kuwagata no Doku – Stag Beetle (Oppai, Futomomo, Sokoni Short Pants)