เก็บซิงไว้หลังเรียนจบ – [KANZUME] Sotsu Memo (COMIC X-EROS #77)