ตัวสูงไม่ถึงไหล่ แต่ใส่แน่นแน่นอน – [D.P] Body Check! (LQ -Little Queen- Vol.23)