ผมเป็นแค่ที่ระบาย – [Lobeam (Kook)] The Ark Is Me Ch.1