ม้วนเดียวจบ – [Yukinoshiro] Risei 0 Kouhansen – Sanity 0 Second Half (Arknights)