ฮิโรกิเด็กน้อยผู้มีอนาคตไกล พิเศษ – [NDC] Natsumi Comic