ให้ยืมแล้วไม่คืนนะ – [Fushoku] Hakuten Keppai – Swearing in Daytime (COMIC Anthurium 2019-05)