ยิ่งเเตกยิ่งเเกร่ง ภาค B.L.A.D.E 1 – ใบมีด – [ZEDD] Haha no himitsu Vol.4 Ch.1