ถ้าเธอโดนมัด จะขัดอะไรได้ – [CANAPE] Ch’en 1 (Arknights)