ยอดฮีโร่ ฟันแล้วทิ้ง 0 – [Mizone] Zasshoku Yuusha 0 – Omnivorous Hero 0