ขอแจมด้วยนะพ่อหน้าหล่อ – [Hatimoto] I moved (Comic Bavel 2018-12)