จากนี้ และตลอดไป – [Asagi Ryu] Motto, Zutto (Girls Girls)