ไออุ่นของตัวเธอ และหิมะที่ละลายลง – [Miyamoto Issa] Hitohada to Yukidoke – Body Warmth and Thawing Snow (Girls forM Vol. 20)