เล่นลามกแต่เด็กเลย – [Yawaraka Midori] Kakeru Ni! – Double! (Kyou wa Nani shiyou ka?)