แฟนเก่าเพื่อน แฟนใหม่ผม – [Yamamoto] BITCH GIRLFRIEND (Dragon Ball Z)