ถ้าคันข้างใน ต้องใช้อะไรเกา ? – [Service Heaven (Hayashi)] Kedamono Friends Surprise (Kemono Friends)