เจ้านายไม่อยู่ก็ซนกันใหญ่ – (Super Brilliant Days 2017) [Gure Guli (Urawa Mogutasu, Oshige)] Fuwawan (Ensemble Stars!)