เชียร์! 8 – ฤดูร้อน! หาดทราย! แคมป์ฝึก! ตอนที่2 – [Charlie Nishinaka] Cheers! Vol. 1 Ch.8