เชียร์! 7 – ฤดูร้อน! หายทราย! แคมป์ฝึก! ตอนที่1 – [Charlie Nishinaka] Cheers! Vol. 1 Ch.7