เป็นความโชคดี ที่เธอเกิดช้า – [Sasaki Bullet] Bayer (COMIC Mate Legend Vol. 22 2018-08)