เดินจากไป เพราะอะไร – [ratatatat74] Why are you getting out from there

เคน

กูจะร้องไห้

ตอบกลับ