แค่ดูหนูก็พอ – [Kiya Shii] Sonomama, Mitete – Just keep watching