ชมรมของเด็กใหม่ – [Juan Gotoh] Cherry Volunteer (Doutei Senka ch.11)