ถึงผมเป็นเด็ก แต่ไม่เล็กนะครับ – [Juan Gotoh] Two Girls, One Shota (Doutei Senka ch.10)