ปฏิบัติการรักฝึกหัดเสียว – [Kokekokko Koma] Gekou JS no Shikumi to Hannou no Kiroku (COMIC LO 2016-02)