แสงไฟที่หายไป – [Nanbou Hitogakushiki (Nakamura Regura)] Ankai no Umi – Ocean of Darkness