อย่างเธอไม่ใช่แม่ เป็นได้แค่ผู้หญิงของผม – [Nanbou Hitogakushiki (Nakamura Regura)] Kakkou no Su – The Cuckoo’s Nest