ไม่ยอมใครนอกจากแฟน – [Juan Gotoh] Sukeban Deka! (Doutei Senka ch.7)