โสดอยู่ดีๆ มีเมียซะงั้น – [Takayanagi Katsuya] Nee kana~, Kouiu Koto. – That Would Never Happen, Right? (Erohon desu yo.)