กระสุนหมด ต้องสดแทน – [Doxy] Hextech Hijinks (League of Legends)