อยู่ห่างไกล แต่ใกล้เธอ – [Shortcake Jam (NeoPop, Rinfu, Pitaya)] Belle’s Love Vacation! (Animal Crossing)