เพิ่งเสียซิงที่บ้านญาติ – [Juan Gotoh] Itoko no Ie de – In My Cousin’s House (Doutei Senka)