สเปคทั้งพี่และน้อง – [Haru Yukiko] Sorry to Interrupt