ให้เราดูแลเธอเถอะนะ – [Mojarin] We are Gonna Nurse You