เนียนเข้าไว้ไม่มีใครรู้หรอก – [Noise] Playing Shogi Late into the Night