ความรู้สึกที่ถูกปิดไว้มาตลอด – [kakao] Canned Heart