เธอคิดว่าฉันเป็นอะไรนะ – [Rokkaku Yasosuke] Have Another