วันสุดท้ายก่อนย้าย – [Hinoshita Akame] Honey Worker