เสียตัวได้แต่จะเสีย SSR ไปไม่ได้ – [Ikematsu] Gacha Culture is Harmful