แค่ตัดผม ก็ดูดีขึ้นเยอะ – [Hazuki Yuuto] Seaside Happening