ฉันไม่ใช่เเม่เธอหนิ – [Nanbou Hitogakushiki (Nakamura Regura)] Kakkou no Su The Cuckoo Nest