ทฤษฎีของฟรอยด์ – [Kemigawa] Freud no These – Freud’s Thesis (COMIC Anthurium 2019-11)