ฉันไม่เด็กแล้วนะ – [haruyukiko] Kongari yagai hoshu