มีสมาธิมากเกินไป๊ – [Karma Tatsurou] Between Thoughts