ตัวแทนแห่งความรัก 8 จบ – ภูติแห่งดวงดาว ความหวังสุดท้าย เลิฟแมรี่ สเตลล่า – [satou kuuki] Aisei Tenshi Love Mary – The Archangel of Love, Love Mary Ch.8