ตัวแทนแห่งความรัก 4 – รากเหง้าแห่งปิศาจ ความหื่นและการพังพินาศ – [satou kuuki] Aisei Tenshi Love Mary – The Archangel of Love, Love Mary Ch.2