อาวุธเด็ดหน่วยสอบสวน – [Musashi-dou (Musashino Sekai)] Chou Houki Police Tokkei Z Bunsho