ปาร์ตี้สวิงหาคู่ – [Hiroshiki] Welcome to the Swingers’ Party! (Comic Bavel 2018-06)