เรื่องเล่าของฉัน 3 – ความเศร้าของคุณเอมิ – [Ryoh-zoh] Rarefure Ch.3