ห้องวิทย์ พิชิตใจ – [Chise Toshiaki] Rikashitsu – Science Classroom (COMIC LO 2008-07)